Bestemmelsesnøgle 1

Bestemmelsesnøgle 1

178,00 DKK

Af Lars Brøndum, Kent Olsen og Ole Fogh Nielsen - 84 sider 2015
Model/Varenr.: 100038
Natur og Museums nøglekompendium

På opfordring af Natur og Museums læsere udgiver vi nu et kompendium med tre bestemmelsesnøgler til arterne rovfluer, mejere og guldsmede.

Der er en stigende naturhistorisk interesse i Danmark, som vi med glæde noterer os her på Naturhistorisk Museum i Aarhus. Samtidig sker der pga. klimaforandringer og øget samhandel på tværs af grænserne en hastig udvikling af Danmarks fauna. Arter indvandrer i et stadigt stigende tempo.

Selv om mange arter ofte kan genkendes via gode fotos, så kræver de fleste arter, at man kigger nærmere på dem igennem en lup (20x forstørrelse) og via specifikke karaktertræk bestemmer dem ved hjælp af relevant faglitteratur.

Desværre har ændringer i den danske fauna i løbet af de sidste mange år betydet, at en stor del af den litteratur, der er tilgængelig for artsbestemmelse af dyr i Danmark, er forældet og ikke længere dækker de arter, der kan træffes herhjemme.

Derudover er meget af litteraturen relativ svær forståelig, da den er skrevet af og til fagfolk, mens andre ofte har været mangelfuldt illustreret.

Dette ønsker vi på Naturhistorisk Museum Aarhus at ændre på. Derfor har vi på opfordring af læserne af tidsskriftet Natur og Museum udarbejdet en række nøgler til forskellige artsgrupper, der enten har været under kraftig forandring, eller hvor den eksisterende danske litteratur af andre grunde har været mangelfuld. Vi har udvidet nøglerne, så de også dækker arter der med rimelighed vil kunne indvandre i løbet af de kommende 5, 10 eller 20 år, så nøglerne dermed er fremtidssikrede.

De enkelte nøgler er opbygget med en kort introduktion til artsgruppen, en række oversigtstegninger, der angiver placering og navne på relevante legemsdele, selve bestemmelsesnøglen inkl. relevante figurer, en systematisk og taksonomisk checkliste. Vi har prioriteret at lave tegninger i stor forstørrelse, der klart viser, hvad man skal kigge efter.
Vi håber, at denne nye række af kompendier med nøgler vil blive taget godt imod af naturinteresserede og fagfolk. Vi hører meget gerne fra jer på nm@nathist.dk, hvis I har kommentarer til nøglerne eller ønsker til andre nøgler.