Danmarks måger

Danmarks måger

Stykpris v/ 1 ekspl. 35,00 DKK

Stykpris v/ 10 ekspl. 26,25 DKK

Af Anders Holm Joensen, Natur og Museum, 21. årg. nr. 4, 1982, 32 sider Dette hæfte indgår i emnepakken:
Model/Varenr.: 019824
ekspl.
Måger overalt
Kort fortalt om Danmarks ynglende måger
Mågebestandenes vækst
- Nye arter indvandrer til Danmark
- Fremgang overalt i Europa
Måger er altædende
- Social fødesøgning
- Hættemågens fourageringsteknik
- De store måger
- Kamp om føden
- Riden er fisker
Livet i kolonierne
- Territorier og pardannelse
- Redebygning
- Æglægning og rugning
- Ungernes opvækst
- Kannibalisme og dårligt vejr
- Stor ungedødelighed
- Mågerne beskytter andre fugle
- Sølvmågen fortrænger andre strandfugle
Mågerne uden for yngletiden
- Trækfugle og vintergæster
- Sølvmågens lokale træk
- Livslængde og dødelighed
- Sjældne gæster fra nord og syd
Måger og mennesker
- Mågejagt i Danmark
- Måger og fly
- Sølvmågebekæmpelse
Litteratur om måger