Gæs

Gæs

Stykpris v/ 1 ekspl. 35,00 DKK

Stykpris v/ 10 ekspl. 26,25 DKK

Af Jesper Madsen, Natur og Museum, 26. årg. nr. 1, 1987, 32 sider Dette hæfte indgår i emnepakken:
Model/Varenr.: 019871
ekspl.
Farvetavle
Arter og bestande af gæs
- De grå gæs, Anser
- Rajgæssene, Branta
Grågåsen er dansk ynglefugl
Sommer i klipper og is
Fældningstræk
Trækket til vinterkvarteret
Gæssene i Vest Stadil Fjord
Livet på overvintringspladserne
Gæssenes fødevalg
Flokadfærd
Gåsebestandens udvikling
Konflikter med landbruget
Gåsejagt
Sagnet om bramgåsen
Litteratur