Det gen-skabte menneske

Det gen-skabte menneske

Stykpris v/ 1 ekspl. 48,00 DKK

Stykpris v/ 10 ekspl. 36,00 DKK

Af Arn O. Gyldenholm, Natur og Museum, 37. årg. nr. 1, 1998, 36 sider Dette hæfte indgår i emnepakken: Tværgående emner I
Model/Varenr.: 019981
ekspl.
Evolutionsteorier
- Fra de gamle grækere til Lamarck
- Darwins udviklingslære
- De mendelske love
- Den neodarwinistiske syntese
Cellens arvemasse
- Cellernes størrelse og form
- Cellens genetiske materiale, DNA
- DNA-molekylets opbygning
- Kromosomer
- Den genetiske kode
- Proteinsyntesen
Fordomme om gener
Gensplejsning
- Genterapi og transgene dyr
- Gensplejsningsmetoder
- Forsøg med genterapi
- Gensplejsning på planter
Kloning
- Naturlig kloning
- Kernetransplantation
- Anvendelsen af kloner
- Hvilende gener
Det etiske dilemma
- Hvad er etik?
- Hvad er et menneske?
- Etisk stillingtagen
- Epilog
Supplerende læsning