Danmarks padder

Danmarks padder

Stykpris v/ 1 ekspl. 35,00 DKK

Stykpris v/ 10 ekspl. 26,25 DKK

Af Jan Kjærgaard Jensen, Natur og Museum, 29. årg. nr. 2, 1990, 32 sider Dette hæfte indgår i emnepakken:
Model/Varenr.: 019902
ekspl.
Paddernes levevis
- Ynglebiologi
- Åndedræt
- Stemmer
- Farver
- Føde
- Fjender
Padder -en truet dyregruppe
Hvordan kan vi hjælpe padderne?
Beskrivelse af de danske padder
Salamandre
- Lille vandsalamander
- Stor vandsalamander
- Bjergsalamander
Springpadder
- Klokkefrø
- Løgfrø
- Skrubtudse
- Grønbroget tudse
- Strandtudse
- Butsnudet frø
- Springfrø
- Spidssnudet frø
- Grøn frø
- Latterfrø
Bestemmelsesnøgler
Supplerende læsning