Havets planktonalger UDSOLGT

Havets planktonalger UDSOLGT

0,00 DKK

Af Per Juel Hansen og Jan C. G. Larsen, Natur og Museum, 28. årg. nr. 4, 1989, 32 sider.
Model/Varenr.: 019894
ekspl.
Havvand er levende
Så små er de
Fang dem levende
Mikroskopering
Kulturer
Strømforhold i danske farvande
Algernes produktion
Planktonalgerne året rundt
Masseopblomstringer
Artsbeskrivelser
- Kiselalger
- Furealger
- Gulalger
- Ebriaceae
- Silicoflagellater
- Øjealger
- Blågrønalger
Et skandinavisk center for algekulturer
Navneliste
Supplerende læsning