Fra istid til bøgetid

Fra istid til bøgetid

48,00 DKK

Af Nina Rehfeldt, Natur og Museum, 20. årg. nr. 3-4, 1981, 2. udgave 1994, 40 sider Dette hæfte indgår i emnepakken:
Model/Varenr.: 100045
ekspl.
Når Jorden køles ned
Kvartærtidens klimaændringer
Senglacialtiden - sidste istids slutfase
Birke- og hassel-fyrretid
Lindetid
Bøgetid
Højmoser fortæller klimahistorie
Pollenanalysen henfører fundene til periode
Kulstof-14-metoden sætter årstal på fundene
Mod en klimatisk usikker fremtid
Supplerende læsning