Grøftekanten

Grøftekanten

Stykpris v/ 1 ekspl. 40,00 DKK

Stykpris v/ 10 ekspl. 30,00 DKK

Af Peter Gjelstrup, Natur og Museum, 31. årg. nr. 2, 1992, 32 sider Dette hæfte indgår i emnepakken:
Model/Varenr.: 019922
ekspl.
Grøftekanten
Fysiske og kemiske påvirkninger
Grøftekantens planteliv
Plantebælter
- Grøftekanten ved beboede steder
- Vejtræer
- Indslæbte og indførte planter
Plantelivet året rundt
Grøftekantsundersøgelsen 1968-69
Variation i floraen fra år til år
Nyanlagte grøftekanter
Ældre grøftekanter
Den nytteløse ukrudtsbekæmpelse
Saltskader på vegetationen
Grøftekantens dyreliv
- Insekter
- Fugle
- Pattedyr
Faunaproblemer
Fremtiden
Supplerende læsning